Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 13.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Koulujen lahjoitusrahaston stipendit 2022

KNGDno-2022-192

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Mikkelin lääninhallitus on vahvistanut 24.4.1978 kunnanvaltuuston hakemuksesta eri lahjoitusrahastot yhdeksi rahastoksi, jonka käytöstä päättää sivistys- ja hyvinvointilautakunta.

Kouluille osoitetut stipendit jakaa koulun opettajien esityksestä kunkin koulun rehtori opinnoissaan menestyneille ylimmän luokan oppilaille.

Lahjoitusrahaston saldo on kirjanpidon mukaan 16894,84 €, ja korkokertymä on 84,32 €, josta vähennetään lahjoittajien testamentissa määrätyt hoitomenot 53 €. Rahoitussäännön mukaan rahastoa on hoidettava niin, että sen pääoma ei laske alle 16 818,79  €.

Rahaston pääoman jäädessä alle säädetyn rajan stipendejä ei voida jakaa lahjoitusrahastosta. Koska stipendeillä on kuitenkin oppilaille tärkeä arvostuksellinen ja opiskeluun kannustava merkitys, sivistys- ja hyvinvointioimen on syytä osoittaa opetustoimen menoista jaettavaksi stipendejä keväällä 2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointitoimi osoittaa opetustoimen varoista kouluille seuraavat stipendit opinnoissaan menestyneille ylimmän luokan oppilaille:

Kangasniemen lukio

1 x 50 € 50 €
Kankaisten koulu 2 x 50 € 100 €

Beckerin koulu

2 x 30 € 60 €
Kyläkoulut 2 x 30 € 60 €
Esedu, Pieksämäen yksikkö 1 x 50 € 50 €
Esedu, Mikkelin yksikkö 1 x 50 € 50 €
Gradia, Jyväskylä 1 x 50 € 50 €
Yhteensä   420 €

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Rehtorit, koulusihteerit, Esedu, Gradia