Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 13.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Hyvityspäivät varhaiskasvatuksessa

KNGDno-2022-233

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi
  • Henna Forss, henna.forss@kangasniemi.fi

Kuvaus

Varhaiskasvatuksessa voidaan tehdä hyvityksiä asiakasmaksuissa kuntakohtaisesti. Syitä hyvityspäivien käyttöön voisivat olla esimerkiksi koronapandemia ja työtaisteluihin liittyvät hoidon järjestämisen rajoitukset.

Kangasniemellä koronapandemian takia on ollut tilanne, jolloin koko lapsiryhmä on asetettu määräajaksi karanteeniin. Lapsia on ollut koronapandemian takia pois hoidosta koronaan sairastumisen takia tai jos joku perheenjäsen on sairastunut tai on asetettu karanteeniin. Kunta-alan ammattijärjestöjen ilmoittamat työtaistelutoimet ovat vaikuttaneet hoidon järjestelyihin Kangasniemellä. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana olemme joutuneet ajalla 21. – 25.3.2022 pyytämään osan Rantapirtin huoltajista järjestämään lapsen hoidon itse varhaiskasvatuksen henkilövajauksen vuoksi. Lisäksi on tapauksia, joissa huoltajia on pyydetty hakemaan lapsia pois hoidosta satunnaisesti kesken hoitopäivän.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu laskutetaan kuukausittain. Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa puolet sovitusta ylimmästä tuntimäärästä kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet määritetystä kuukausimaksusta. Kun lapsi on muusta syystä kuin sairauden vuoksi poissa koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kangasniemen varhaiskasvatuksessa asiakasmaksuissa tehdään hyvitys kokonaisista poissaolopäivistä, kun koko lapsiryhmä on asetettu koronapandemian takia karanteeniin tai kun ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana on pyydetty huoltajaa järjestämään lapsen hoito itse.

Päätös

Roope Pylvänäinen ilmoitti esteellisyytensä intressijäävinä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. 
Roope Pylvänäinen on esteellinen hallintolain 28 § 3 kohdassa tarkoitetun intressijääviyden perusteella, mikäli hän tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa
tarkoitettu ns. perhepiiriin kuuluvalle läheiselleen on odotettavissa asian ratkaisusta erityistä hyötyä tai vahinkoa. 
Tosiasiallinen syy: Roope Pylvänäinen on asianosainen.

Päätösehdotus hyväksyttin.

Esteellisyys

  • Roope Pylvänäinen

Tiedoksi

varhaiskasvatusjohtaja, palvelusuunnittelija