Rakennuslupajaosto, kokous 4.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjantarkastajien valinta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sulo Hämäläinen ja Sari Leskinen.

Pöytäkirjan tarkastuspäivä on perjantai 7.12.2018 ja kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä maanantaina 10.12.2018 virka-aikana kunnantalolla, rakennusvalvontatoimistossa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin muilta osin, paitsi Sari Leskisen tilalle pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Marjatta Valkonen.
________


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)