Rakennuslupajaosto, kokous 29.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastajien valinta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Lilja Puura ja Ismo Manninen.

Pöytäkirjan tarkastuspäivä on perjantaina 2.7.2021 ja kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä maanantaina 5.7.2021 virka-aikana kunnantalolla, rakennusvalvontatoimistossa. Pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla 5.7.2021.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin muiltaosin, paitsi pöytäkirjantarkastajaksi Lilja Puuran tilalle valittiin Sari Leskinen.
________


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)