Rakennuslupajaosto, kokous 17.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset

KNGDno-2019-692

Valmistelija

  • Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Rakennuslupajaosto merkitsee tietoonsa seuraavat rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.8. - 6.9.2019:

rakennus- ja toimenpidelupapäätökset, työnjohtajapäätökset, ilmoitukset ja muut päätökset

ja päättää ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
________


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)