Rakennuslupajaosto, kokous 17.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastajien valinta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Lilja Puura ja Sari Leskinen.

Pöytäkirjan tarkastuspäivä on perjantai 20.9.2019 ja kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä maanantaina 23.9.2019 virka-aikana kunnantalolla, rakennusvalvontatoimistossa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin muilta osin, paitsi Lilja Puuran tilalle pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Sulo Hämäläinen.
________


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)