Rakennuslupajaosto, kokous 17.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouksen järjestäytyminen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Asialista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat päätettiin käsitellä järjestyksessä §2, §4, §5 ja viimeisenä §3.
________


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)