Rakennuslupajaosto, kokous 14.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset

KNGDno-2015-265

Valmistelija

  • Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Rakennuslupajaosto merkitsee tietoonsa seuraavat rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset:

- rakennus- ja toimenpidelupapäätökset 27.10. ja 30.11.2017

seuraavat päätökset ajalta 3.10. - 4.12.2017:

- toimenpideilmoitukset
- jatkoajat
- rakennus-, KVV- ja IV töiden vastaava työnjohtajapäätökset

ja päättää ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
________

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.