Rakennuslupajaosto, kokous 14.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjantarkastajien valinta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ismo Manninen ja Lilja Puura.

Pöytäkirjan tarkastuspäivä on maanantai 18.12.2017 ja kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä tiistaina 19.12.2017 virka-aikana kunnantalolla, rakennusvalvontatoimistossa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
________


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.