Rakennuslupajaosto, kokous 10.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Tiedoksisaatettavat asiat

Kuvaus

Kunnanhallitus:
- ilmoitus Marttilan ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen voimaantulosta.
Poikkeamispäätökset:
- Jouko ja Sirkka Kapulainen, muutos rakennusoikeuteen, Ukonniemi, Joutsenranta 2:87, myönnetty
- Ari Keskevaari, lomarakennus, Ruokomäki, Metsola 33:32, myönnetty
- Jutta ja Sami Tikkanen, kekeneräisen saunarakennuksen rakennustyön loppuunsaattaminen, Kutemajärvi, Riuttaniemi 20:25, myönnetty
- Reijo Halttunen ja Pirkko Oksanen, varasto, Orala, Leporanta 1:39, myönnetty. 
- Sonja Pihlaja, lomarakennus, Äkryntaipale, Salmela 5:38, myönnetty
- Ilona Hokkanen, lomarakennus, Luusniemi, Perttula 9:53, hylätty.

Kunnanvaltuusto
- Marttilan ranta-asemakaavan muutos ja laajennus
- Lapaskankaan alueen asemakaavan muutos ja laajennus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
________

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.