Rakennuslupajaosto, kokous 10.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset

KNGDno-2015-265

Valmistelija

  • Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Rakennuslupajaosto merkitsee tietoonsa seuraavat rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset:

- rakennus- ja toimenpidelupapäätökset 28.4. 26.5. 16.6. 28.7. ja 25.8.

seuraavat päätökset ajalta 19.4. - 2.10.2017

- toimenpideilmoitukset
- jatkoajat
- maisematyölupa
- rakennus-, KVV- ja IV töiden vastaava työnjohtajapäätökset

ja päättää ettei käytä kuntalain 5 §:n mukaista otto-oikeuttaan. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
________

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.