Rakennuslupajaosto, kokous 10.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjantarkastajien valinta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sulo Hämäläinen ja Sari Leskinen.

Pöytäkirjan tarkastuspäivä on perjantai 13.10.2017 ja kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä maanantaina 16.10.2017 virka-aikana kunnantalolla, rakennusvalvontatoimistossa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin muiltaosin, paitsi Sari Leskisen tilalle pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Marjatta Valkonen.
________


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.