Rakennuslupajaosto, kokous 10.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouksen järjestäytyminen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Asialista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
________


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.