Kunnanvaltuusto, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Työhyvinvointikyselyn 2020 tulokset

KNGDno-2020-108

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnassa tehtiin työhyvinvointikysely alkuvuodesta 2020. Kyselyn toteutti ja tulokset raportoi FeedBack. Kysely toteutettiin sähköisenä. Vastauksia saatiin 112, vastausprosentti oli 65,9 %. Hallintoaloittain sivistystoimen vastausprosentti oli 61 %, hallintopalveluiden 95 % ja teknisen toimen 65,6 %.

Työyksiköissä tulokset on käyty läpi ja tavoitteena on määritellä keskeisimät työyksikkökohtaiset kehittämistavoitteet, niihin liittyvät toimenpiteet ja aikataulut. Tuloksia esitellään myös lautakunnissa.

Seuraava kysely on suunniteltu tehtäväksi kahden vuoden päästä, eli vuoden 2022 alussa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy työhyvinvointikyselyn pohjalta laaditut koko kuntaa koskevat tavoitteet ja velvoittaa kunkin toimialan ja työyhteisön edistämään omalta osaltaan hyväksyttyjä tavoitteita.

Kunnanhallitus saattaa työhyvinvointikyselyn tulokset edelleen valtuuston tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus saattaa työhyvinvointikyselyn tulokset edelleen valtuuston tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

henkilöstö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)