Kunnanvaltuusto, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Muut asiat / valtuustoaloitteet (lisäpykälä)

Kuvaus

Vihreiden valtuustoaloite hyvinvoinnin ja liikkumisen edellytysten parantamisesta liitteenä.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää siirtää tehdyn valtuustoaloitteen kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)