Kunnanvaltuusto, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Henkilöstöraportti 2019

KNGDno-2020-243

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnan vuoden 2019 henkilöstöraportti esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

YTR käsittelee henkilöstöraportin ja esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy vuoden 2019 henkilöstöraportin ja vie sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi tilinpäätöksen yhteydessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnan vuoden 2019 henkilöstöraportti on liitteenä 1. Raportti on käsitelty YTR:n kokouksessa 24.3.2020 ja yhteistyöryhmä esittää kunnanhallitukselle sen hyväksymistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2019 henkilöstöraportin ja vie sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi tilinpäätöksen yhteydessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee henkilöstöraportin 2019 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)