Kunnanvaltuusto, kokous 4.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Muut asiat/Kangasniemen Vihreät valtuustoryhmän valtuustokysymys subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen vaikutuksista Kangasniemellä (lisäpykälä)

KNGDno-2016-152

Kuvaus

- Vihreän valtuustoryhmän valtuustokysymys subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen vaikutuksista Kangasniemellä

Päätösehdotus

Valtuusto merkitsee muut asiat tiedokseen

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin

Tiedoksi

Jari Karttunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.