Kunnanvaltuusto, kokous 4.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Liina Kuusela, liina.kuusela@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

1. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

1. Ehdotus hyväksyttiin

2. Asialistaan lisättiin kohta muut asiat


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.