Kunnanvaltuusto, kokous 29.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Muut asiat

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee mahdolliset muut asiat tiedoksi.

Päätös

Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi vanhus- ja vammaisneuvoston tekemän valtuustoaloitteen - Aloite kevyenliikenteenväylän korjaamiseksi välillä kirkonkylä - Puolakanrinne. Keskusta, demarit, perussuomalaiset, kokoomus ja vihreät yhtyivät ryhmäpuheenvuoroissaan aloitteeseen.

Tekninen johtaja vastasi tekniselle toimelle esittyihin kysymyksiin Hiihtomajan uudelleenrakentamisesta, sähkönhintojen noususta sekä kevyenliikenteen väylien tilanteesta.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)