Kunnanvaltuusto, kokous 29.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kunnanvaltuustolle tuodaan mahdolliset ilmoitusasiat tiedoksi kokouksessa.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi Kangasniemen vihreät -valtuustoryhmän ilmoituksen ryhmän kokoonpanosta 29.8.2022.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)