Kunnanvaltuusto, kokous 29.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hokkanen, mikko.hokkanen.lh@kangasniemi.fi

1. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen aluksi jaettiin Suomen Kuntaliiton ansiomerkit kuudelle luottamushenkilölle tunnustukseksi ansiokkaasta työstä kunnallishallinnon hyväksi. 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.