Kunnanvaltuusto, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Tilinpäätös 2019 / Arviointikertomuksen selvityspyynnöt

KNGDno-2020-31

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mirja Ursin, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 19.5.2020 § 26 esittää kunnanhallitukselle, että tilinpäätöksestä 2019 annetun arviointikertomuksen tummennetuista kohdista pyydetään kunnanhallitusta antamaan selvitykset. Tietoja pyydetään lokakuun 2020 loppuun mennessä.

Liitteena 1 on tarkastuslautakunnan pyytämät ja hallintokuntien laatimat selvitykset arviointikertomuksessa oleviin tummennettuihin kohtiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus yhtyy hallintokuntien selvityksiin ja saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Mirja Ursin toimi asiantuntijana tämän pykälän esittelyssä.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus yhtyy hallintokuntien selvityksiin ja saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)