Kunnanvaltuusto, kokous 28.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Kouluverkkoselvitys

KNGDno-2019-741

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnanvaltuusto on käsitellyt syyskuussa 2019 talousarvioseminaarissaan Kangasniemen kunnan talouden tasapainottamistoimia. Kunnan taloutta rasittaa erityisesti kasvavat terveydenhuollon kustannukset.  Kangasniemen kunnan perusopetuksen oppilasennusteen vuosille 2019-2024 mukaan kunnan kokonaisoppilasmäärä tulee laskemaan. Kyläkoulujen oppilasmäärät tulevat laskemaan lähivuosina jopa alle 20 oppilaaseen, mikä tarkoittaa sitä, että opetuksen järjestäminen pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla vaikeutuu ja oppilaskohtaiset kustannukset nousevat merkittävästi. Kangasniemen kouluverkkoa on tarkasteltu viimeksi 2016, jolloin vuosittainen ikäluokan syntyvyys vaihteli välillä 40-48 lasta. Vuosina 2013-2018 syntyvyys on ollut enää 29-38. Tilastokeskuksen tämän vuoden väestöennusteen mukaan vuosina 2020-2029 syntyy keskimäärin 20 lasta vuodessa ja siitä eteenpäin jopa vähemmän. Syntyvyys on vähentynyt edellisestä vuoden 2015 väestöennusteesta.

Oppilasennuste liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että muiden tasapainottamistoimenpiteiden ohella Kangasniemen kunta käynnistää kouluverkkoselvityksen. Selvityksen tulee olla valmis vuoden 2019 aikana.

Päätös

Mirja Ursin toimi asiantuntijana asian esittelyssä.

Ehdotus hyväksyttiin.

Todettiin lisäksi, että pykälien §200-§203 käsittelyn jälkeen kunnan on syytä käynnistää yhteistoimintalain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut. Kunnanhallitus päätti ottaa asian ylimääräisenä pykälänä käsittelyyn.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Kunnanvaltuustolle päättää, että muiden tasapainottamistoimenpiteiden ohella Kangasniemen kunta käynnistää kouluverkkoselvityksen. Selvityksen tulee olla valmis vuoden 2019 aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)