Kunnanvaltuusto, kokous 23.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtuminen

KNGDno-2018-443

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt vastuullisen tilintarkastajan vaihdoksen siten,​ että 1.8.2021 alkaen kunnan vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHT,​ HT Sanna-​Mari Nuri. Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen ja saattaa tilintarkastajan vaihdoksen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

BDO:lta 16.8.2021 sähköpostiviestillä saadun tiedon mukaisesti päätösesitykseen korjataan vastuunalaisen tilintarkastajan sukunimeen tullut muutos. Sanna-Mari Nurin sukunimi on vaihtunut Pääkköseksi.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt vastuullisen tilintarkastajan vaihdoksen siten,​ että 1.8.2021 alkaen kunnan vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHT,​ HT Sanna-​Mari Pääkkönen. Kunnanhallitus saattaa tilintarkastajan vaihdoksen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)