Kunnanvaltuusto, kokous 23.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Muut asiat

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee mahdolliset muut asiat tiedoksi.

Päätös

Kunnanvaltuusto merkitsi muut asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)