Kunnanvaltuusto, kokous 23.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta

KNGDno-2021-167

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kuntalain 18 § mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrä varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Valtuuston toimikausi on 1.8.2021-31.5.2025.

Kangasniemen hallintosäännön § 79 mukaan Kangasniemen kunnanvaltuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa ja valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja valtuusto sihteerinä toimii valtuuston määräämä viranhaltija.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se

1. valitsee kunnanvaltuuston puheenjohtajan, ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan kahdeksi vuodeksi

2. määrää valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjän ja valtuuston sihteerinä toimivan viranhaltijan valtuustokaudelle 1.8.2021-31.5.2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,​ että se

1. valitsee kunnanvaltuuston puheenjohtajan,​ ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan kahdeksi vuodeksi

2. määrää valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjän ja valtuuston sihteerinä toimivan viranhaltijan valtuustokaudelle 1.8.2021-​31.5.2025.

Päätös

Kunnanvaltuusto valitsi kahdeksi vuodeksi yksimielisesti valtuuston puheenjohtajaksi Tommi Vehmalan, 1. varapuheenjohtajaksi Mikko Hokkasen ja 2. varapuheenjohtajaksi Kerttu Ossin.

Lisäksi kunnanvaltuusto määrää hallintojohtajan toimimaan valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä sekä valtuuston sihteerinä valtuustokaudella 1.8.2021-31.5.2025.

Tiedoksi

valitut