Kunnanvaltuusto, kokous 23.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi ilmoitusasiat:

  • Kuntavaaleissa 2021 toimikaudeksi 1.8.2021-​31.5.2025 valtuutetuiksi valitut ja heidän varajäsenensä
  • Valtuustoryhmien ilmoitukset (Kangasniemen keskustan valtuustoryhmä, Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä ja Kangasniemen vihreät valtuustoryhmä)
  • Kangasniemen valtuustoryhmien välinen yhteispoliittinen sopimus vaalikaudeksi 2021-2025

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)