Kunnanvaltuusto, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Tietotilinpäätös v. 2021

KNGDno-2021-136

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Kuusjärvi, sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi

Kuvaus

Tietotilinpäätös on koottu tietohallinnossa käytettävänä olevan tiedon pohjalta. Yleensä tietosuojavastaava kerää tiedot osastoittain. Kangasniemellä tietosuojatyö on organisoitu seudulliseksi yhteistyöksi. Kuntatasolla tiedonhallintasihteeri laatii tietosuojatyöhön liittyvät dokumentit ja koostaa asiakirjan yhdessä tietohallinnon kanssa. Vuoden 2021 tietotilinpäätös on liitteenä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnahallitus merkitsee vuoden 2021 Tietotilinpäätöksen tiedokseen ja vie sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnahallitus on merkinnyt vuoden 2021 Tietotilinpäätöksen tiedokseen ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.