Kunnanvaltuusto, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Marjo Hämäläisen eroilmoitus luottamustehtävistä

KNGDno-2021-167

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Marjo Hämäläinen on 31.3.2022 päivätyllä kirjeellään ilmoittanut,​ että hän hakee eroa Kangasniemen kunnan luottamustoimista henkilökohtaisista syistä johtuen.

Vihreiden valtuustoryhmän varajäsenten osalta ero tarkoittaa, että kun valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti. Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada täytetyiksi tässä pykälässä olevien säännösten nojalla, jää varavaltuutettujen määrä vajaaksi. Valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä kunnan keskusvaalilautakunta kokoontuu kunnanvaltuuston 23.5. kokouksen jälkeen ja määrää Vihreille toisen varavaltuutetun.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se

1) myöntää eron Marjo Hämäläiselle kunnanvaltuustosta ja toteaa, että hänen tilalleen valtuustoon kutsutaan Vihreiden valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Mika Ollikainen, jolloin ensimmäiseksi varavaltuutetuksi nousee Marko Illi.

2) myöntää eron Marjo Hämäläiselle valtuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä, teknisen lautakunnan jäsenen tehtävästä, rakennuslupajaoston jäsenen tehtävästä, kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä sekä Puulan seutuopiston opintolautakunnan varajäsenen tehtävästä.

3) valitsee jäsenen seuraaviin toimielimiin

a) valtuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäsen

b) teknisen lautakunnan jäsen

c) rakennuslupajaoston jäsen

d) kiinteistötoimitusten uskotun mies

e) Puulan seutuopiston opintolautakunnan varajäsen

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se

1) myöntää eron Marjo Hämäläiselle kunnanvaltuustosta ja toteaa, että hänen tilalleen valtuustoon kutsutaan Vihreiden valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Mika Ollikainen, jolloin ensimmäiseksi varavaltuutetuksi nousee Marko Illi.

2) myöntää eron Marjo Hämäläiselle valtuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä, teknisen lautakunnan jäsenen tehtävästä, rakennuslupajaoston jäsenen tehtävästä, kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä sekä Puulan seutuopiston opintolautakunnan varajäsenen tehtävästä.

3) valitsee jäsenen seuraaviin toimielimiin

a) valtuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäsen

b) teknisen lautakunnan jäsen

c) rakennuslupajaoston jäsen

d) kiinteistötoimitusten uskotun mies

e) Puulan seutuopiston opintolautakunnan varajäsen

Päätös

1) Päätösehdotus hyväksyttiin.

2) Päätösehdotus hyväksyttiin.

3) Kunnanvaltuusto valitsi jäsenet seuraaviin toimielimiin:

a) valtuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäsen: Mika Ollikainen 

b) teknisen lautakunnan jäsen: Marjo Heikkinen 

c) rakennuslupajaoston jäsen: Marjo Heikkinen

d) kiinteistötoimitusten uskotun mies: Maisa Juntunen

e) Puulan seutuopiston opintolautakunnan varajäsen: Marko Illi

Tiedoksi

Marjo Hämäläinen, valitut, palkanlaskenta