Kunnanvaltuusto, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Arviointikertomus vuodelta 2021

KNGDno-2022-168

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarmo Raati, jarmo.raati@bdo.fi

Kuvaus

Arviointikertomusluonnos lähetetään ennen kokousta lautakunnalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Pasi Hänninen, pacinsivusto@hotmail.com

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2021 arviointikertomuksen käsittelyä luonnoksen pohjalta.

Päätös

Tarkastuslautakunta jatkoi vuoden 2021 arviointikertomuksen käsittelyä luonnoksen pohjalta. Arviointikertomus viimeistellään seuraavassa kokouksessa.

Valmistelija

Jarmo Raati, jarmo.raati@bdo.fi

Kuvaus

jatkoa 27.4.2022 § 14

Arviointikertomus lähetetään ennen kokousta lautakunnan jäsenille.

Päätösehdotus

Esittelijä

Pasi Hänninen, pacinsivusto@hotmail.com

Tarkastuslautakunta päättää vuodelta 2021 annettavasta arviointikertomuksesta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti kunnanvaltuustolle annettavasta arviointikertomuksesta vuodelta 2021.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee arviointikertomuksen 2021 tiedokseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.