Kunnanvaltuusto, kokous 2.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtajajärjestely ja varajäsenen valinta

KNGDno-2017-64

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Kuusjärvi, sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vanhus- ja vammaisneuvosto on kokouksessaan 29.11.2019 § 31 todennut, että Mikkkelin Seudun Omaishoitajat ry:n edustajan varajäsen on kuollut.

Samassa kokouksessa § 32 puheenjohtaja GDPR suojausilmoitti halustaan erota puheenjohtajan tehtävästä. Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaohjeen mukaisesti neuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Kokouksessa suoritettiin puheenjohtajan vaali ja uudeksi puheenjohtajaksi valitiin Kangasniemen Reuma ry:n GDPR suojaus

GDPR suojaus on aikaisemmin ollut neuvoston varapuheenjohtaja, joten kokouksessa suoritettiin myös varapuheenjohtajan vaali ja valituksi tuli GDPR suojausedustaa Eläkeliiton Kangasniemen toimipaikkaa.

Koska puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanvaltuuston kokouksissa, on kunnanhallituksen tehtävä päätös läsnäolo-oikeudesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää kunnanhallitukselle, että GDPR suojaus henkilökohtaiseksi varajäseneksi kunnanhallitus nimeäisi Mikkkelin Seudun Omaishoitajat ry:n  GDPR suojaus. Lisäksi neuvosto esittää kunnanhallitukselle, että se merkitsee neuvoston puheenjohtajajärjestelyt tiedokseen ja myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden kunnanvaltuuston kokouksiin neuvoston uudelle puheenjohtaja GDPR suojaus. 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Kunnanvaltuusto merkitsee tiedokseen vanhus- ja vammaisneuvoston läsnäolo- ja puheoikeuden kunnanvaltuuston kokouksiin neuvoston uudelle puheenjohtaja Pirjo Laitiselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)