Kunnanvaltuusto, kokous 19.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastuspäivä on torstaina 22.2.2018  (ennen klo 12.00) Kokouksen tarkastettu pöytäkirja,​ johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet / valitusosoitus,​ pidetään yleisesti nähtävillä kokouksesta seuraavana perjantaina virka-​aikana Kangasniemen kunnantalolla,​ hallintopäällikön työhuoneessa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuomo Janhunen ja Marjo Heikkinen-den Arend.