Kunnanvaltuusto, kokous 19.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kangasniemen yläkoulun ja kirjaston rakennushanke / Kansis keskus

KNGDno-2015-314

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Esa Kähärä, esa.kahara@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kansis-keskuksen loppuraportti pöytäkirjan liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan pöytäkirjan liiitteenä olevan Kansis-keskuksen loppuraportin ja päättää esittää sen tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

__________

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Loppuraportti liitteenä nro 1.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä Kansis-keskuksen loppuraportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

 

 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Loppuraportti  liitteenä nro 1 ja Kangasniemen yläkoulun uudisrakennus, valtionavustuksen maksaminen  liitteenä nro 2.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.