Kunnanvaltuusto, kokous 19.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Kaavoituskatsaus 2017 - 2018, kaavoitusohjelma 2018

KNGDno-2017-485

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnassa tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset kunnan päätökset ja toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksessa esitetään myös tulevan vuoden kaavoitusohjelma.

Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoitukseen sopivalla tavalla.

Kaavoituskatsaus 2017 - 2018, kaavoitusohjelma 2018 pöytäkirjan liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta esittää, että kunnanhallitus antaa MRL 7 §:n mukaisesti pöytäkirjan liitteenä olevan kaavoituskatsauksen 2017 - 2018 ja hyväksyy samalla esitetyt kohteet vuoden 2018 kaavoitusohjelmaksi. Katsaus asetetaan yleisesti nähtäville kunnan tekniseen toimistoon ja internet-sivulle ja siitä ilmoitetaan niin kuin kunnan ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Katsaus annetaan tiedoksi Etelä-Savon ELY-keskukselle, Etelä-Savon maakuntaliitolle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

__________

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää antaa MRL 7 §:n mukaisesti liitteenä nro 1-4 olevan kaavoituskatsauksen 2017 -​ 2018 ja hyväksyy samalla esitetyt kohteet vuoden 2018 kaavoitusohjelmaksi. Katsaus asetetaan yleisesti nähtäville kunnan tekniseen toimistoon ja internet-​sivulle ja siitä ilmoitetaan niin kuin kunnan ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Samalla kunnanhallitus päättää lisätä kaavoituskatsaukseen maakuntakaava koskevat tekstit (liite nro 5).

Katsaus annetaan tiedoksi Etelä-​Savon ELY-​keskukselle,​ Etelä-​Savon maakuntaliitolle ja kunnanvaltuustolle.

 

 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jouko Romo osallistui asiantuntijana tämän asian esittelyyn.

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kaava-asiakirjat  liitteinä nro 1-5.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.