Kunnanvaltuusto, kokous 18.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Tilintarkastuksen kilpailutus

KNGDno-2018-443

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aki Rusanen, aki.rusanen@bdo.fi

Kuvaus

Kunnan nykyinen tilintarkastussopimus päättyy vuoden 2018 tilinpäätöksen tarkastukseen. Kunnan hallintosäännön 70 §:n mukaan Tilintarkastusyhteisö valitaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Kilpailutuksen yhteydessä on kunnanvaltuuston päätettävä mille ajanjaksolle tilintarkastus kilpailutetaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matti Tulla, matti.tulla.lh@kangasniemi.fi

Tarkastuslautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle, että tilintarkastusyhteisö valitaan 4 vuodeksi ja lisäksi mahdollisuus 2 optiovuoteen.

Tarkastuslautakunta keskustelee tilintarkastuksen kilpailutuksesta ja oikeuttaa lautakunnan puheenjohtajan yhdessä hallintotoimiston kanssa kilpailuttamaan tilintarkastusyhteisön valinnan.

Päätös

Hyväksyttiin.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että tilintarkastaja esteellisenä poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tämän asian osalta pöytäkirjanpitäjänä toimi lautakunnan puheenjohtaja.

Valmistelija

Matti Tulla, matti.tulla.lh@kangasniemi.fi

Kuvaus

Tilintarkastustarjoukset on pyydetty 28.1.2019 klo 15.00 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matti Tulla, matti.tulla.lh@kangasniemi.fi

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja esittelee kokouksessa saapuneet tarjoukset ja tarkastuslautakunta päättää valtuustolle tehtävästä esityksestä.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja esitteli saapuneet tarjoukset. Tarjoukset oli pyydetty kolmelta tilintarkastusyhteisöltä. Määräaikaan mennessä tarjouksen oli jättänyt BDO Audiator Oy.

Saatu tarjous täyttää sekä tilintarkastusyhteisön että tilintarkastajan osalta kuntalaissa asetut kelpoisuudet. Tarjouspyynnön mukainen vuosihinta on 12.640 euroa (alv 0 %) sisältäen myös kunnan konserniyhteisöt.

Lautakunta päätti esittää kunnanvaltuustolle, että tilintarkastusyhteisö valitaan neljän tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten, ja että kunnan tilintarkastajaksi kaudelle 2019-2022 valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tilintarkastaja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi lautakunnan puheenjohtaja.

Merkittiin pöytäkirjaan, että pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta, BDO Audiator, johtoryhmä