Kunnanvaltuusto, kokous 18.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastuspäivä on torstaina 21.2.2019  (ennen klo 12.00).  Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet / valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä kokouksesta seuraavana perjantaina virka-aikana Kangasniemen kunnantalolla, hallintopäällikön työhuoneessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Tulla ja Tapio Viljanen