Kunnanvaltuusto, kokous 18.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kaavoituskatsaus 2018 - 2019, kaavoitusohjelma 2019

KNGDno-2018-519

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnassa tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset kunnan päätökset ja toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksessa esitetään myös tulevan vuoden kaavoitusohjelma.

Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoitukseen sopivalla tavalla.

Kaavoituskatsaus 2018 - 2019, kaavoitusohjelma 2019 pöytäkirjan liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta esittää, että kunnanhallitus antaa MRL 7 §:n mukaisesti pöytäkirjan liitteenä olevan kaavoituskatsauksen 2018 - 2019 ja hyväksyy samalla esitetyt kohteet vuoden 2019 kaavoitusohjelmaksi. Katsaus asetetaan yleisesti nähtäville kunnan tekniseen toimistoon ja internet-sivulle ja siitä ilmoitetaan niin kuin kunnan ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Katsaus annetaan tiedoksi Etelä-Savon ELY-keskukselle, Etelä-Savon maakuntaliitolle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

_________

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus antaa MRL 7 §:n mukaisesti pöytäkirjan liitteenä olevan kaavoituskatsauksen 2018 - 2019 ja hyväksyy samalla esitetyt kohteet vuoden 2019 kaavoitusohjelmaksi. Katsaus asetetaan yleisesti nähtäville kunnan tekniseen toimistoon ja internet-sivulle ja siitä ilmoitetaan niin kuin kunnan ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Katsaus annetaan tiedoksi Etelä-Savon ELY-keskukselle, Etelä-Savon maakuntaliitolle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös

Jouko Romo ja Mikko Korhonen toimivat asiantuntijoina tämän pykälän käsittelyn ajan.

Ehdotus hyväksyttiin.

 

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.