Kunnanvaltuusto, kokous 18.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Sidonnaisuusrekisteri

KNGDno-2017-213

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aki Rusanen, aki.rusanen@bdo.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Matti Tulla, matti.tulla.lh@kangasniemi.fi

Tarkastuslautakunta tarkastaa sidonnaisuusrekisteriin ilmoitetut tiedot.Tarkastuksen jälkeen sidonnaisuusrekisterin tiedot julkaistaan kunnan nettisivuilla. Rekisteri saatetaan kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta tarkasti sidonnaisuusrekisteriin ilmoitetut tiedot. 

Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan kunnan (www.kangasniemi.fi) nettisivuilla.

Rekisteri saatetaan tiedoksi kunnanvaltuustolle joulukuussa.

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Rekisteri  liitteenä nro 1.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.