Kunnanvaltuusto, kokous 18.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Liina Kuusela, liina.kuusela@kangasniemi.fi

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastuspäivä on torstaina 21.12.2017(ennen klo 12.00) Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet / valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä kokouksesta seuraavana perjantaina virka-aikana Kangasniemen kunnantalolla, talous- ja hallintojohtajan työhuoneessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Tulla ja Simo Hokkanen


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.