Kunnanvaltuusto, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Muut asiat

KNGDno-2021-42

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Kunnanvaltuusto merkitsee muut mahdolliset asiat tiedoksi.

Päätös

Vihreiden valtuustoaloite: Taikametsän puolesta - Uudistalonmäen metsien luontoarvojen säilyttäminen ja virkistyskäytön turvaaminen ja kehittäminen

Vanhus- ja vammaisneuvoston terveiset: kevyen liikenteen väylien kunto sekä terveyskeskuksen toiminnan turvaaminen

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)