Kunnanvaltuusto, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 LISÄPYKÄLÄ: Henkilöstöraportti 2020 (lisäpykälä)

KNGDno-2021-138

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnan vuoden 2020 henkilöstöraportti esitellään kokouksessa. Henkilöstöraportti liitetään esityslistalle heti, kun siitä puuttuvat henkilöstötilinpäätöksen ja henkilöstötuloslaskelman tiedot saadaan taloushallinnosta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

YTR käsittelee henkilöstöraportin ja esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy vuoden 2020 henkilöstöraportin ja vie sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi tilinpäätöksen yhteydessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnan vuoden 2020 henkilöstöraportti on liitteenä. Raportti on käsitelty YTR:n kokouksessa 23.3.2021 ja yhteistyöryhmä esittää kunnanhallitukselle sen hyväksymistä.

Henkilöstötuloslaskelmaan tarvittavat tiedot eivät ehdi kunnanhallituksen käsittelyyn. Syynä on palkkahallinnon ulkoistaminen kesken vuotta 2020, jolloin tietoja joudutaan hakemaan kahdesta eri järjestelmästä ja yhdistelemään niistä saatuja tietoja. Henkilöstötuloslaskelman valmistuttua, päivitetty henkilöstöraportti toimitetaan kunnanhallitukselle ja lopullinen versio saatetaan kunnanvaltuustolle tiedoksi 17.5.2021 kokoukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2020 henkilöstöraportin ja vie sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi tilinpäätöksen yhteydessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus on hyväksynyt vuoden 2020 henkilöstöraportin ja tue sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi tilinpäätöksen yhteydessä.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)