Kunnanvaltuusto, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuuston kokouksen esityslistalta on jäänyt puuttuumaan tarkastuslautakunnan tarkistama ja valtuustolle lähettämä asia, eli § 51 Sidonnaisuusrekisteri. Esityslista on lähetetty valtuutetuille korjattuna hallintosäännön mukaisesti, mutta muutos ei ole ehtinyt Kangasniemen Kunnallislehden kuulutukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

1. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)