Kunnanvaltuusto, kokous 15.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastuspäivä on torstaina 18.5.2017 (ennen klo 12.00) Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet / valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä kokouksesta seuraavana perjantaina virka-aikana Kangasniemen kunnantalolla, talous- ja hallintojohtajan työhuoneessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hokkanen, mikko.hokkanen.lh@kangasniemi.fi

Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Johanna Klemola ja Pekka Leskinen.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.