Kunnanvaltuusto, kokous 15.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Muut asiat / valtuustoaloite / Kangasniemen Vihreät valtuustoryhmä (lisäpykälä)

KNGDno-2018-452

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Liitteenä nro 1 on Kangasniemen Vihreät valtuustoryhmän jättämä valtuustoaloite: Kangasniemestä HINKU-kunta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Kunnanvaltuusto siirtää asian kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)