Kunnanvaltuusto, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Talousarvion 2020 määrärahaylitykset

KNGDno-2019-706

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mirja Ursin, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Kangasniemen kunnan hallintosäännön 60 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kunnanvaltuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.

Talousarvion 2020 vastuualueylityksiä ennakoidaan lokakuun toteuman perusteella tilinpäätökseen 2020.

Hallintopalveluiden, sivistystoimen hallintopalveluiden ja vesihuoltolaitoksen talousarvioiden ennakoidaan ylittyvän tilinpäätöksessä 2020. Ylitykset ovat vähäisiä, joten lisämäärärahoja eikä -siirtoja esitetä näiltä osin haettaviksi, koska tilinpäätöksestä 2020 ennakoidaan ylijäämäistä n. 1-1,5 milj euroa. Epävarmuutta kuitenkin aiheuttaa Essote ky:n loppuvuoden menojen kasvu koronapandemiasta johtuen. 

Essote ky:n neuvottelukunnan kokouksessa 3.12.2020 on sovittu, että Essote ky:n alijäämät laskutetaan jäsenkunnilta v. 2020 loppulaskun yhteydessä. Kangasniemen osuus tästä arvioidaan olevan n. 500 000 euroa huomioiden tilinpäätöksessä 2019 tehty pakollinen varaus n. 200 000 euroa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden vastuualueelle esitetään lisämäärärahaa 500 000 euroa talousarvioon 2020 Essote ky:n alijäämien kattamiseen.

Esityslistan liitteenä toteumavertailu.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy sosiaali- ja terveyspalveluiden vastuualueelle lisämäärärahaa 500 000 euroa Essote ky:n alijäämien kattamiseen. Lisäksi kunnanhallitus merkitsee tietoonsa arvioidut vähäiset määrärahaylitykset hallintopalveluiden, sivistyksen hallintopalveluiden sekä vesihuoltolaitoksen vastuualueilta tilinpäätökseen 2020 ja esittää ne kunnanvaltuustolle hyväksyttäviksi.

Päätös

Mirja Ursin toimi asiantuntijana pykälän esittelyn ajan.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy sosiaali- ja terveyspalvelujen vastuualueelle lisämäärärahaa 500 000 euroa Essote ky:n alijäämän kattamiseen.

Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi vähäiset määrärahaylitykset hallintopalveluiden, sivistyksen hallintopalveluiden sekä vesihuoltolaitoksen vastuualueilta tilinpäätökseen 2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.