Kunnanvaltuusto, kokous 14.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2021 pyydetyt lisäselvitykset

KNGDno-2022-168

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarmo Raati, jarmo.raati@bdo.fi

Kuvaus

jatkoa 27.4.2022 § 14

Arviointikertomus lähetetään ennen kokousta lautakunnan jäsenille.

Päätösehdotus

Esittelijä

Pasi Hänninen, pacinsivusto@hotmail.com

Tarkastuslautakunta päättää vuodelta 2021 annettavasta arviointikertomuksesta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti kunnanvaltuustolle annettavasta arviointikertomuksesta vuodelta 2021.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee arviointikertomuksen 2021 tiedokseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi

Kuvaus

Palvelualueet ovat laatineet selvitykset tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomuksessa esitettyihin kommentteihin. Liitteenä on arviointikertomuksen kommentoitu versio. 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2021 arviointikertomuksen selvitykset ja saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus on merkinnyt tiedoksi vuoden 2021 arviointikertomuksen selvitykset ja saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.