Kunnanvaltuusto, kokous 14.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen. Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, eikä pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja tiistaina 15.11.2022. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja asetetaan kuntalain 140 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville kunnan verkkosivuille.

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sulo Hämäläinen ja Ilkka Tanttu.