Kunnanvaltuusto, kokous 14.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Muut asiat

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee mahdolliset muut asiat tiedoksi.

Päätös

Ei muita asioita.