Kunnanvaltuusto, kokous 14.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

1. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.

3. Myönnetään muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.