Kunnanvaltuusto, kokous 13.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Kunnan uusi organisaatio/ hallintopalvelut

KNGDno-2016-211

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto hyväksyi 3.10.2016 § 43 kunnan uuden organisaation. Päätöksen mukaisesti operatiivinen organisaation tavoitealoittamisajankohta on 1.1.2017, mutta viimeistään 1.6.2017.

Vuoden 2017 talousarvio on valmisteltu ja hyväksytty uuden organisaation mukaisena. Näin myös hallintopalveluiden osalta. Hallintopalveluiden organisaatio sisältää myös nimikemuutoksen. Tietohallintosuunnittelijan nimike muutetaan palvelupäälliköksi. 

Liitteenä nro 1 on hallintopalveluiden uusi organisaatiokaavio.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Johanna Luukkonen, johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Kunnahallitus päättää, että

1. päätöksen mukainen hallintopalveluiden organisaatio on voimassa 1.1.2017 alkaen ja

2. tietohallintosuunnittelijan (tehtävässä tällä hetkellä Liina Kuusela) nimike muutetaan palvelupäälliköksi. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Samalla kunnanhallitus päätti antaa asian tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Liitteenä nro 1 on hallintopalveluiden organisaatiokaavio.

Päätös

Kunnanvaltuusto merkitsi asian tiedokseen.

Tiedoksi

hallintopalvelut

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.